Klasser

Kjoreskole.no Trafikkskole

Velg klasse:

Kl B Personbil

 • Trinn 2

  På dette trinnet skal eleven mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk.

  Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker kjøretøyet så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. 
  Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. 

  Automatgir eller manuelt gir?
  Du kan velge om du vil ta opplæringen med automat- eller manuelt gir. Om du velger automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike kjøretøy.
  Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du ta praktisk førerprøve på nytt.

  Individuell tilpassing
  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses ditt behov etter hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å kjøre så mye som mulig privat.

  Obligatorisk trinnvurdering
  Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

  Trinn 3
  På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.
  Du lærer blant annet om

  • trafikantgrupper og interessemotsetninger
  • kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
  • å redusere risikoen for ulykker
  • å bli forbikjørt og kjøre forbi

  Individuell tilpassing
  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
  Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan:

  • du sikrer personer og gods
  • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

  Obligatorisk trinnvurdering
  Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok trafikale ferdigheter til å begynne på trinn 4.

  Trinn 4
  I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig og sikker måte, og i god samhandling med andre trafikanter.

  For å ha godt utbytte av trinn fire, bør du være god nok til å greie oppkjøringen. Du skal med andre ord være på førerkortnivå. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

  Individuell tilpassing og mengdetrening
  Opplæringen på dette trinnet er obligatorisk. For å nå hovedmålet skal du etter endt opplæring:

  • Kunne ferdes trafikksikker
  • Ha god samhandling
  • Kunne ha god trafikkavvikling
  • Ta hensyn til helse, miljø og andres behov
  • Kjøre i samsvar med gjeldene lover og regler

  Det er viktig at du mengdetrener mye i opplæringsperioden. Myndighetene anbefaler at du øvelseskjører flere hundre kilometer før du går opp til førerprøven.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
  Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

  • Bilkjøringens risiko
  • Kjøring på landeveg og forbikjøring
  • Avsluttende kjøring i trafikken
  • Refleksjon og oppsummering

  Gjennom kurset skal du videreutvikle:

  • forståelse for risikoen ved kjøring i forhold til veimiljøet, trafikkmiljøet, reguleringa
  • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
  • evne til å vurdere deg selv som fører 


   

  Teoriprøven

  Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd.

  Du bør så tidlig i opplæringen jobbe med de teoretiske kunnskapene for å få tilstrekkelig forståelse for reglene i trafikken. Dette kan være med på å redusere antall kjøretimer.

  Trafikkskolen anbefaler at du gjennomfører et teorikurs selv om dette ikke er obligatorisk. Dette gir deg en bedre forståelse hvordan du skal forholde deg i trafikken samt gjennomføring av teoriprøven på trafikkstasjonen.

  Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. Dette gjør du på Min Side på vegvesen.no Ved oppmøte må du vise gyldid ID og betale for teoriprøven. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

  Når du har bestått teoriprøven må du varsle trafikkskolen og gi fullmakt til å søke om førerprøve. Førerprøven din forutsetter at all opplæring er gjennomført og at nivået på dine ferdigheter er tilstrekkelig. Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år.

  Alder
  Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, da må alderskravet være oppfylt siden teoriprøven er avsluttende prøve.

  Tilrettelagt teoriprøve
  Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Dette må dokumenteres. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

  Strøk du på teoriprøven?
  Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

   

   

  Praktisk prøve.

  Oppkjøringen tar du på en trafikkstasjon.
  Du får tildelt førerprøve etter å ha gitt trafikkskolen fullmakt.

  • Under førerprøven må du kjøre bilen selvstendig
  • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
  • Du får vite resultatet med en gang prøven er over

  Hva prøven omfatter

  • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
  • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
  • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
  • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven
  • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

  Oppgaver du får mens du kjører
  Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte og skiltede steder.

  Vurderingen som sensor gjør

  • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å kjøre videre på egen hånd
  • Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
  • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling

  Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

Klasse B

Kjøretime

 • Kjøretime med lærer student (45 min)
  650 kr
 • Kjøretime (45 min)
  700 kr
 • Trinnvurdering trinn 2 (45 min)
  700 kr
 • Trinnvurdering trinn 3 (45 min)
  700 kr
 • Praktisk førerprøve 1 kjøretime inkludert i prisen. (135 min)
  2 800 kr

  inkl oppvarming

Kurs

 • GRATIS ledsagerkveld
  0 kr

  For deg som skal være ledsager under øvelseskjøring. Vi tar for oss nyttige tips om øvelseskjøring, føreropplæringen m.m. Muligheter for å stille spørsmål. Kurset går alltid den siste onsdagen hver måned, kl 17:00.

 • Sikkerhetskontroll av kjøretøy (90 min)
  700 kr

  2 timer. Teknisk gjennomgang av kjøretøyet

 • Forbikjøring (135 min)
  2 100 kr

  3 timer. Gjelder alle avdelinger.

 • Sikkerhetskurs på bane (195 min)
  2 800 kr

  4 timer. Pluss baneleie kr: 1260,-

 • Sikkerhetskurs på veg (585 min)
  7 900 kr

  13 timer. Prisen gjelder alle avdelinger.

Annet

 • ScanTrf Gebyr - Baneleie
  1 260 kr
 • Smitteverns tillegg
  500 kr
 • SVV Gebyr - Utstedelse av Førerkort
  310 kr
 • SVV Gebyr - Fotografering
  80 kr
 • SVV Gebyr - Førerprøve Klasse B
  1 140 kr
 • SVV Gebyr - Teoriprøve
  660 kr
 • TabsGo
  250 kr

  TeoretiskGO hjelp gjennom opplæringen. Ta kontakt for mer info.

Våre klasse B lærere

Irene Sundt Johanson
Irene Sundt Johanson
Daglig-/faglig leder
Telefon 905 85 903
E-post ir-sundj@online.no
Kr-sand Dorota Abu-Salah
Kr-sand Dorota Abu-Salah
Trafikklærer
Telefon 932 48 541
E-post dorota64@gmail.com
Kr-sand Jan øyvind Iglebæk
Kr-sand Jan øyvind Iglebæk
Trafikklærer
Telefon 906 71 654
E-post jan-oey-iglebaek@hotmail.no
Kr-sand Alexander Smith Johnsen
Kr-sand Alexander Smith Johnsen
Trafikklærer
Telefon 954 88 128
E-post alexsj89@hotmail.com
Student Kjetil Torgersen Johanson
Student Kjetil Torgersen Johanson
Trafikklærer
Telefon 415 72 381
E-post post@kjoreskole.no
Mandal Frank Trædal
Mandal Frank Trædal
Trafikklærer
Telefon 916 72 011
E-post post@kjoreskole.no
Mandal Stian Kristian Jakobsen
Mandal Stian Kristian Jakobsen
Trafikklærer
Telefon 402 27 762
E-post post@kjoreskole.no
Lyngdal Eiken Linn Frances Verdal
Lyngdal Eiken Linn Frances Verdal
Daglig leder / Trafikklærer
Telefon 473 00 855
E-post post@kjoreskole.no

Kl B Personbil

 • Trinn 2

  På dette trinnet skal eleven mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk.

  Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker kjøretøyet så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. 
  Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. 

  Automatgir eller manuelt gir?
  Du kan velge om du vil ta opplæringen med automat- eller manuelt gir. Om du velger automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike kjøretøy.
  Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du ta praktisk førerprøve på nytt.

  Individuell tilpassing
  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses ditt behov etter hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å kjøre så mye som mulig privat.

  Obligatorisk trinnvurdering
  Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

  Trinn 3
  På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.
  Du lærer blant annet om

  • trafikantgrupper og interessemotsetninger
  • kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
  • å redusere risikoen for ulykker
  • å bli forbikjørt og kjøre forbi

  Individuell tilpassing
  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
  Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan:

  • du sikrer personer og gods
  • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

  Obligatorisk trinnvurdering
  Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok trafikale ferdigheter til å begynne på trinn 4.

  Trinn 4
  I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig og sikker måte, og i god samhandling med andre trafikanter.

  For å ha godt utbytte av trinn fire, bør du være god nok til å greie oppkjøringen. Du skal med andre ord være på førerkortnivå. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

  Individuell tilpassing og mengdetrening
  Opplæringen på dette trinnet er obligatorisk. For å nå hovedmålet skal du etter endt opplæring:

  • Kunne ferdes trafikksikker
  • Ha god samhandling
  • Kunne ha god trafikkavvikling
  • Ta hensyn til helse, miljø og andres behov
  • Kjøre i samsvar med gjeldene lover og regler

  Det er viktig at du mengdetrener mye i opplæringsperioden. Myndighetene anbefaler at du øvelseskjører flere hundre kilometer før du går opp til førerprøven.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
  Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

  • Bilkjøringens risiko
  • Kjøring på landeveg og forbikjøring
  • Avsluttende kjøring i trafikken
  • Refleksjon og oppsummering

  Gjennom kurset skal du videreutvikle:

  • forståelse for risikoen ved kjøring i forhold til veimiljøet, trafikkmiljøet, reguleringa
  • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
  • evne til å vurdere deg selv som fører 


   

  Teoriprøven

  Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd.

  Du bør så tidlig i opplæringen jobbe med de teoretiske kunnskapene for å få tilstrekkelig forståelse for reglene i trafikken. Dette kan være med på å redusere antall kjøretimer.

  Trafikkskolen anbefaler at du gjennomfører et teorikurs selv om dette ikke er obligatorisk. Dette gir deg en bedre forståelse hvordan du skal forholde deg i trafikken samt gjennomføring av teoriprøven på trafikkstasjonen.

  Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. Dette gjør du på Min Side på vegvesen.no Ved oppmøte må du vise gyldid ID og betale for teoriprøven. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

  Når du har bestått teoriprøven må du varsle trafikkskolen og gi fullmakt til å søke om førerprøve. Førerprøven din forutsetter at all opplæring er gjennomført og at nivået på dine ferdigheter er tilstrekkelig. Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år.

  Alder
  Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, da må alderskravet være oppfylt siden teoriprøven er avsluttende prøve.

  Tilrettelagt teoriprøve
  Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Dette må dokumenteres. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

  Strøk du på teoriprøven?
  Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

   

   

  Praktisk prøve.

  Oppkjøringen tar du på en trafikkstasjon.
  Du får tildelt førerprøve etter å ha gitt trafikkskolen fullmakt.

  • Under førerprøven må du kjøre bilen selvstendig
  • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
  • Du får vite resultatet med en gang prøven er over

  Hva prøven omfatter

  • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
  • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
  • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
  • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven
  • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

  Oppgaver du får mens du kjører
  Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte og skiltede steder.

  Vurderingen som sensor gjør

  • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å kjøre videre på egen hånd
  • Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
  • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling

  Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter