Klasser

Kjoreskole.no

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Kl B Personbil

Trinn 2

På dette trinnet skal eleven mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk.

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker kjøretøyet så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. 
Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. 

Automatgir eller manuelt gir?
Du kan velge om du vil ta opplæringen med automat- eller manuelt gir. Om du velger automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike kjøretøy.
Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du ta praktisk førerprøve på nytt.

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses ditt behov etter hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å kjøre så mye som mulig privat.

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3
På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.
Du lærer blant annet om

 • trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
 • å redusere risikoen for ulykker
 • å bli forbikjørt og kjøre forbi

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
Mot slutten avå trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan.

 • du sikrer personer og gods
 • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Trinn 4
I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.

For å ha godt utbytte av trinn fire, bør du være god nok til å greie oppkjøringen. Du skal med andre ord være på førerkortnivå. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Individuell tilpassing og mengdetrening
Opplæringen på dette trinnet er obligatorisk. For å nå hovedmålet skal du etter endt opplæring:

 • Kunne ferdes trafikksikker
 • Ha god samhandling
 • Kunne ha god trafikkavvikling
 • Ta hensyn til helse, miljø og andres behov
 • Kjøre i samsvar med gjeldene lover og regler

Det er viktig at du mengdetrener mye i opplæringsperioden. Myndighetene anbefaler at du øvelseskjører flere hundre kilometer før du går opp til førerprøven.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 • Bilkjøringens risiko
 • Kjøring på landeveg og forbikjøring
 • Avsluttende kjøring i trafikken
 • Refleksjon og oppsummering

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • forståelse for risikoen ved kjøring i forhold til veimiljøet, trafikkmiljøet, reguleringa
 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører 


 

Teoriprøven

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd.

Du bør så tidlig i opplæringen jobbe med de teoretiske kunnskapene for å få tilstrekkelig forståelse for reglene i trafikken. Dette kan være med på å redusere antall kjøretimer.

Trafikkskolen anbefaler at du gjennomfører et teorikurs selv om dette ikke er obligatorisk. Dette gir deg en bedre forståelse hvordan du skal forholde deg i trafikken samt gjennomføring av teoriprøven på trafikkstasjonen.

Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. Dette gjør du på Min Side på vegvesen.no Ved oppmøte må du vise gyldid ID og betale for teoriprøven. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

Når du har bestått teoriprøven må du varsle trafikkskolen og gi fullmakt til å søke om førerprøve. Førerprøven din forutsetter at all opplæring er gjennomført og at nivået på dine ferdigheter er tilstrekkelig. Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år.

Alder
Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, da må alderskravet være oppfylt siden teoriprøven er avsluttende prøve.

Tilrettelagt teoriprøve
Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Dette må dokumenteres. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

Strøk du på teoriprøven?
Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.


 

Praktisk prøve.

Oppkjøringen tar du på en trafikkstasjon.
Du får tildelt førerprøve etter å ha gitt trafikkskolen fullmakt.

 • Under førerprøven må du kjøre bilen selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Du får vite resultatet med en gang prøven er over

Hva prøven omfatter

 • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
 • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven
 • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Oppgaver du får mens du kjører
Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte og skiltede steder.

Vurderingen som sensor gjør

 • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å kjøre videre på egen hånd
 • Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling

Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter


Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime med student (45 min)

Gjelder kjøring med vår studentlærer (lærling) (Kjetil T. Johanson)

650 kr

Trinnvurderinger (45 min)

Prisen gjelder alle avdelinger etter 01.09.2019

700 kr

Førerprøve (135 min)

Inkludert 1 kjøretime. Prisen gjelder alle avdelinger etter 01.09.2019

2 500 kr

Kjøretime (45 min)

Booker du med lærer "Kjetil T. Johanson", får du lærlingpris, Kr: 600,- pr kjøretime.

700 kr

Kurs

Forbikjøring (135 min)

3 timer. Prisen gjelder alle avdelinger etter 01.09.2019

2 100 kr

Sikkerhetskontroll av kjøretøy (90 min)

2 timer. Teknisk gjennomgang av kjøretøyet

700 kr

TABSgo Undervisning

TeoretiskGO hjelp gjennom opplæringen. Ta kontakt for mer info.

250 kr

Sikkerhetskurs på veg (585 min)

13 timer. Prisen gjelder alle avdelinger etter 01.09.2019

7 800 kr

Sikkerhetskurs på bane (240 min)

4 timer. Prisen gjelder alle avdelinger etter 01.09.2019

2 600 kr

Annet

ScanTrf Gebyr - Baneleie

1 240 kr

SVV Gebyr - Utstedelse av Førerkort

300 kr

SVV Gebyr - Fotografering

80 kr

SVV Gebyr - Førerprøve

1 100 kr

SVV Gebyr - Teoriprøve

640 kr

Pakke

10 kjøretimer, den 11. gratis

 • 1 x Første Kjøretime
 • 9 x Kjøretime

Første kjøretime er dobbel

7 000 kr


Lærere klasse B

Alle avd: Kjetil Johanson Student

Alle avd: Kjetil Johanson Student

415 72 381

post@kjoreskole.no

Irene Sundt Johanson

Irene Sundt Johanson

905 85 903

ir-sundj@online.no

Kr. Sand: Alexander Smith Johnsen

Kr. Sand: Alexander Smith Johnsen

954 88 128

alexsj89@hotmail.com

Kr. Sand: Dorota Abu-Salah

Kr. Sand: Dorota Abu-Salah

932 48 541

dorota64@gmail.com

Kr. Sand: Jan øyvind Iglebæk

Kr. Sand: Jan øyvind Iglebæk

906 71 654

jan-oey-iglebaek@hotmail.no

Kr. Sand: Kjell Inge Johanson

Kr. Sand: Kjell Inge Johanson

982 68 008

kjell@kjoreskole.no

Kr.Sand: Viggo Neset

Kr.Sand: Viggo Neset

901 22 077

neset.on@hotmail.com

Lyngdal/Eiken: Linn Frances Verdal

Lyngdal/Eiken: Linn Frances Verdal

473 00 855

linnfverdal@hotmail.com

Lyngdal/Evje: Stig Roger Tveit

Lyngdal/Evje: Stig Roger Tveit

949 83 205

stigtve@gmail.com

Lyngdal/Evje: Thomas Lüppo Wienenga

Lyngdal/Evje: Thomas Lüppo Wienenga

480 02 932

thomas_wienenga@outlook.com

Mandal: Christina Øverland

Mandal: Christina Øverland

986 19 967

christina0verland@hotmail.com

Mandal: Frank Trædal

Mandal: Frank Trædal

916 72 011

franktra@online.no

Mandal: Stian Kristian Jakobsen

Mandal: Stian Kristian Jakobsen

402 27 762

stian.jakobsen@hotmail.no

Kommende aktiviteter

Mandal - Trafikalt Grunnkurs m 1.hjelp (uten Mørkekjøring) (TG)

21. okt / Mandal - Store Elvegt. 1B / 1.290 kr

Kr.sand Mørkekjøring 3 timer (TG)

23. okt / Kristiansand - Dronningengt 51 / 1.500 kr

Lyngdal - Mørkekjøring 3 timer (TG)

23. okt / Lyngdal - Kirkeveien 9 - Utendørs - Husk å kle deg godt! / 1.400 kr

Mandal - Mørkekjøring 3 timer (TG)

23. okt / Mandal - Store Elvegt. 1B - Utendørs - Husk å kle deg godt! / 1.400 kr

Ta kontakt

Adresse

Dronningens gate 51

4608 Kristiansand

902 86 000

post@kjoreskole.no

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo