Sikkerhetskontroll Klasse B - Kjoreskole.no Trafikkskole

Sikkerhetskontroll Klasse B

Sikkerhetskontroll Klasse B

Oppgaver:

1

a) Hva er største tillatte totalvekt tilhenger denne bilen kan ha?

b) Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger?

2

a) Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå?

b) Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen?

3

a) Tillatt totalvekt på tilhengeren du kan trekke etter denne bilen med klasse B?

b) Konsekvenser ved kjøring med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?

4

a) Kontroller dekk og felger for skader!

b) Hvilke skader er mest vanlig?

5

a) Kontroller slitasjen på begge forhjul!

b) Hva kan slitasjen fortelle deg?

6

a) Kontroller mønsterdybden på begge bakhjul!

b) Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?

7

a) Finn frem refleksvesten!

b) Hvor vil du plassere varseltrekanten om det blir aktuelt å sette den ut?

8

a) Hva er riktig lufttrykk i forhjula på denne bilen?

b) Kontroller at lufttrykket er riktig i forhjula!

9

a) Kontroller om begge forhjul på denne bilen har nok mønsterdybde!

b) Hva er kravet til mønsterdybde på vinterdekk og sommerdekk?

10

a) Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?

b) Kontroller at forhjula på bilen har riktig dimensjon!

11

a) Hvor stor bæreevne må dekkene på denne bilen ha?

b) Kontroller at bakdekkene på bilen har riktig bæreevne.

12

a) Kontroller at (alle) bremselys virker!

b) Er det forsvarlig å kjøre dersom bremselyset ikke virker?

13

a) Kontroller at nødsignallyset virker!

b) I hvilke situasjoner er det riktig og viktig å bruker dette?

14

a) Kontroller at nærlyset virker og er (noenlunde) riktig innstilt!

b) Hvilke ulemper vil det ha om nærlyset er feil innstilt?

15

a) Kontroller at kurve/tåkelys virker!

b) Hvilke ulemper kan det ha om kurve/tåkelys blir brukt feil?

16

a) Kontroller at tåkebaklyset virker!

b) Hvilke ulemper kan det ha at tåkebaklyset blir brukt feil?

17

a) Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker!

b) I hvilke situasjoner er det viktig at parkeringslyset er i orden?

18

a) Kontroller at bremskraftforsterkeren virker!

b) Er det forsvarlig å kjøre hvis denne ikke virker? Begrunn Svaret!

19

a) Kontroller bremsevæskenivået!

b) Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt?

20

a) Kontroller om bremsene har skjevtrekk (når du prøvebremser)!

b) Hva kan være årsak til skjevtrekk?

21

a) Kontroller at varsellampa for to-krets bremsesystemet virker!

b) Hva vil du gjøre om lampa begynner å lyse under kjøring?

22

a) Kontroller at varsellampa for ABS-bremsene virker!

b) Er det forsvarlig å fortsette kjøringa dersom lampen begynner å lyse under kjøring?

23

a) Kontroller at styringen er i orden når du prøvekjører bilen!

b) Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?

24

a) Kontroller at servostyringen virker!

b) Er det forsvarlig å kjøre dersom den ikke virker?

25

a) Kontroller at vinduspusseren virker som den skal!

b) Hva kontrollerer du på pusserbladene?

26

a) Still inn varmeapparat slik at du kan fjerne is/dogg på frontruta så effektivt som mulig!

b) Still inn varmeapparat slik du vil ha det under kjøringen!

27

a) Vis hvordan du vil fjerne dogg fra bakruta!

b) Vis hvordan du vil fjerne dogg og is fra speilene!

28

a) Kontroller at batteriet sitter fast!

b) Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

29

a) Kontroller om bilen er retningsstabil når du prøvekjører!

b) Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene?

30

a) Kontroller at (lyd)hornet virker!

b) Kontroller at lyshornet virker!

31

a) Kontroller at vindusspyleren virker!

b) Vis påfyllingssted for spylervæske!

32

a) Kontroller bilbeltene!

b) Hva er risiko ved å bruke bilbelte med slappe ruller?

33

a) Finn frem og monter varseltrekanten!

b) Hvor langt bør du gå fra bilen før du setter den opp?

34

a) Sett på nødsignallys!

b) Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallys?

Begrunn Svaret!

35

a) Kontroller at varsellampen for kollisjonspute virker!

b) Har det noen betydning for hvilke passasjer du plasserer i forsettet at bilen har kollisjonsputer?

36

a) Kontroller motoroljenivået!

b) Vis påfyllingssted for motorolje!

37

a) Kontroller at alle gjenstander er sikret!

b) Hvor mye vekt kan denne bilen ha?

38

a) Finn frem jekk

b) Hva gjør du ved punktert dekk?

39

a) Hva er konsekvensen av å bruke resirkulering av luft for lenge?

b) Hvor mye vekt kan denne bilen ha?

 

Løsninger:

1

a) Se vognkort

b) Veggrep forhjul, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare

2

a) Se vognkort, regnes ut ca.

b) Kjøreegenskaper, bremselengde, blendingsfare

3

a) Se vognkort, forskrift

b) Ulovlig, veggrep forhjul, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare ved for stor vekt

4

a) Visuell kontroll

b) Rifter/sår på dekkside, bulk i felgkant

5

a) Visuell kontroll

b) Forstilling, lufttrykk

6

a) Visuell kontroll, evt. med dybdemåler

b) Dårlig veggrep, vannplaning

7

a) Utføres

b) Godt synlig, 150 m.

8

a) Se instruksjonsbok, spesielt merke i dør eller tanklokk

b) Visuelt eller bruk av lufttrykksmåler

9

a) Visuell kontroll, evt. m/ dybdemåler

b) Målt på mest slitt sted: Vinterdekk: 3mm og sommerdekk: 1,6mm.

10

a) Se vognkort

b) Visuell kontroll

11

a) Se vognkort

b) Visuell kontroll

12

a) Utføres med pinne på brems eller ved å «speile» bak

b) Nei, finn feilen –

Sikringer/Pærer

13

a) Sett på lysene

b) Ved nødstopp for å markere bil og situasjon

14

a) Sett på lysene, kjør inn mot mur, vegg e.l.

b) Blending, siktstrekning

15

a) Sett på lysene

b) Blendingsfare, irritasjon, forenklet forelegg

16

a) Sett på lysene

b) Sterkt blendende, særlig tett og saktegående kø

17

a) Sett på lysene, se at de virker

b) Mørkeparkering uten andre lyskilder

18

a) Utfør kontrollen

b) Normal ikke forsvarlig, gir nedsatt bremseeffekt, tung pedal (motorstopp og tauing).

19

Utfør visuell kontroll

b) Slitte bremseklosser, oppsøk verksted, ikke etterfyll væske.

20

a) Oppbremsing fra ca 30 km/t med løst rattgrep

b) Feil ved bremsene

21

a) Identifiser kontrollampen, få den til å lyse og slokne

Stanse, finne evt. Årsak.

b) Kontroller om bremsene virker.

22

a) Identifiser lampen, få den til å lyse og slokne

b) Ja, men feilen bør rettes.

23

a) Rattutslag begge sider, selvoppretting, ulyder, rettningsstabilitet.

b) Feil med forstilling, ulikt lufttrykk.

24

a) Start motor med rattbevegelse, kjenne at styring går lett.

b) Ja, men tung styring gir andre egenskaper.

25

a) Prøv alle trinn

b) Slitasje, sår, løs gummi, striper på frontruta

26

a) Utføres

b) Utføres

27

a) Utføres

b) Utføres

28

a) Utføres

b) Syresøl, kortslutning

29

a) I fart, 30 km/t med løst rattgrep

b) Feil lufttrykk forhjul, feil i forstilling

30

a) Utføres

b) Utføres

31

a) Utføres

b) Utføres

32

a) Visuell, slitasje, skader + funksjonskontroll lås/ruller.

b) Beltet blir liggende løst, strammer ikke tilstrekkelig ved evt. Sammenstøt.

33

a) Utføres

b) Utenfor tettbebygd strøk: 150 m. I tettbebygd strøk: vurder Svaret.

34

a) Utføres

b) Fjern- eller nærlys, minsker effekten av nødsignallyset.

35

a) Utføres

b) Barn eller kortvokste kan skades ved utSvar

36

a) Utføres

b) Utføres

37

a) Utføres

b) Se vognkort (står ikke i alle vognkort)

38

a) Utføres (hvis bilen har dette)

b) Finn egnet plass å stoppe, skumpatron, vest, ringe hjelp, sikre bil/sted, varseltrekant etc.

39

a) Dugg på ruter, dårlig klima

Ta kontakt

Åpningstider

Kristiansand:
Mandag-Torsdag kl 09:00 - 16:00, Fredag 09:00 - 14:00
Evje:
Mandag, Onsdag, Torsdag Kl 10:30 - 15:30

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo