SNØSCOOTERKURS

Etter at du har tatt trafikalt grunnkurs kan du ta førerkort for snøscooter. Opplæringen kan du begynne med når du er 15 år.

Opplæringen kan påbegynnes etter gjennomført Trafikalt grunnkurs.

Opplæringen tilpasses trinn for trinn, ut i fra dine ferdigheter. Privat øvelseskjøring, gjør at du trenger mindre timer ved en trafikkskole. Vi bruker egnet område på Brokke (Valle).

Husk å sende søknad om førerkort i god tid. Dette kan du gjøre her: www.vegvesen.no
(Ca. 2-4 ukers behandlingstid, kan være enda lengre.)

Krav fra Statens Vegvesen før du kan ta førerkort er at du:

– Har sendt søknad om førerkort og fått denne godkjent.
– Er ferdig med opplæring hos en godkjent kjøreskole.
– Har fylt 16 år.
Selve førerprøven må du ta på Statens Vegvesen sin trafikkstasjon når du er fyllt 16 år.
Det er en teoriprøve ( ikke praktisk kjøring).

Lykke til!

17 Obligatoriske timer:

  • 3 timer grunnkurs
  • 3 timer om grunnleggende opplæring
  • 4 timer om tilpassing til terreng/føre m.m
  • 7 timer opplæring med vekt på risiko, naturbruk m.m.

NB! Kjøretimer ut over de obligatoriske timer må tilpasses individuellt.

NB2! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører.

Shopping-cart